Pro řidiče

Domů

Užitečné informace

Pokuty za trávení 45-hodinoveho týdenního odpočinku v kabině

V Belgii pokuta za noc v kabině je 1800 eur (Platí od června 2014).

Ve Francii výše pokuty za 45-hodinový odpočinek v kabině je cca. 2300 eur. (Platí od června 2014).

V Německu v případě porušení zákazu jsou řidič i dopravce potrestáni pokutou 500 a 1500 eur. (Platí od 25. května 2017)

V Itálii předpisy stanoví pokuty v rozmezí od 425 do 1701 eur. Kromě toho nesmí řidič pokračovat v jízdě, dokud neprovede přestávku.

Ve Velké Británii jsou však pokuty uložené pouze pro řidiče, kteří stráví týdenní přestávku v nákladním automobilu zaparkovaném na zakázaném místě. Pokuta za toto porušení je 300 liber.

Španělsko2000 eur za týdenní odpočinek v kabině.(Platí od 21. února 2019).

Použije zavádění zákazu pravidelného týdenního odpočinku v kabině.