Certifikáty a členství společnosti Migma, s.r.o.

Domů

Jsme členem Svazu spedice a logistiky ČR, který je členem Mezinárodní federace spedičních svazů (FIATA).  


Migma se stala členem Hospodářské komory České republiky

Na zasedání konaném dne 1. července 2019 jsme byli přijati za člena Hospodářské komory České republiky. Tímto jsme se se stali součástí nejvýznamnějšího reprezentanta podnikatelské sféry, který sdružuje 16 000 členů organizovaných v 60 komorách v regionech a ve 119 oborových asociacích. Více než 60 ze 100 největších firem je členem Hospodářské komory České republiky. Hospodářská komora České republiky je jediným zákonným zástupcem podnikatelů v ČR a jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
V roce 2019 obdržela Migma, s.r.o. certifikáty mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2015 a mezinárodně uznávaného standardu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015.

Certifikáty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány nezávislou certifikační společností UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CZECH, s.r.o., která je nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku, je jednou z mála takto oprávněných orgánů v Evropě.

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CZECH , s.r.o. potvrdila, že systém řízení kvality a systému environmentálního managementu je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavkami uvedených norem.

Cílem certifikace bylo potvrdit klientům a obchodním partnerům Migma vysokou úroveň poskytovaných služeb.

Migma byla podrobena detailním auditům všech klíčových činností jako jsou spedice, řízení dopravních procesů, péče o klienty a risk management. Prověřeny byly i interní oblasti úzce související s předmětem podnikání společnosti, kterými jsou např. informační systémy, automatizace procesů a finance.

Audity prokázaly, že Migma má vlastní procesy strategicky a velmi dobře řízeny, díky čemuž získala certifikát kvality bez potřeby velkých změn procesů firmy.

Certifikace dle ISO 14001 je konkurenční výhodou ve výběrových řízeních pro společnost Migma, s.r.o. a taký zahrnuje ve svých požadavkach závazek na neustálé zlepšování, díky kterému budeme efektivněji využívat přírodní zdroje a snižovat tak své náklady.

Migma s. r. o._cert _ISO 9001_CZ

Migma s. r. o._cert_ ISO 14001_CZOd roku 2018 Migma, s.r.o. je členem sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.