Spedice a mezinárodní doprava na profesionální úrovni

Zkušenosti společnosti Migma v oblasti spedice a mezinárodní nákladní dopravy znamenají kvalitní splnění vašich požadavků: rychle, spolehlivě a s minimálními náklady.
[Certifikace společnosti]

Certifikace společnosti

V roce 2019 obdržela Migma, s.r.o. certifikáty mezinárodně platné normy systému řízení kvality ISO 9001:2015 a mezinárodně uznávaného standardu systému environmentálního managementu ISO 14001:2015.

Certifikáty ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 byly vydány nezávislou certifikační společností UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CZECH, s.r.o., která je nadnárodní společnosti, zabývající se certifikací mezinárodních podnikových standardů se zastoupením v Česku, je jednou z mála takto oprávněných orgánů v Evropě.

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CZECH , s.r.o. potvrdila, že systém řízení kvality a systému environmentálního managementu je zaveden, dokumentován a používán v souladu s požadavkami uvedených norem.

Cílem certifikace bylo potvrdit klientům a obchodním partnerům Migma vysokou úroveň poskytovaných služeb. Migma byla podrobena detailním auditům všech klíčových činností jako jsou spedice, řízení dopravních procesů, péče o klienty a risk management. Prověřeny byly i interní oblasti úzce související s předmětem podnikání společnosti, kterými jsou např. informační systémy, automatizace procesů a finance.

Audity prokázaly, že Migma má vlastní procesy strategicky a velmi dobře řízeny, díky čemuž získala certifikát kvality bez potřeby velkých změn procesů firmy.

Certifikace dle ISO 14001 je konkurenční výhodou ve výběrových řízeních pro společnost Migma, s.r.o. a taký zahrnuje ve svých požadavkach závazek na neustálé zlepšování, díky kterému budeme efektivněji využívat přírodní zdroje a snižovat tak své náklady.

Důvěřují nám:

Kontakt